Procedure Inzagerecht en organisatie van de inzage

BT - A 02

Inzagerecht en organisatie van de inzage

Inzagerecht

 1. Een kandidaat heeft het recht inzage te vragen in de examenstukken (examentekst, antwoorden en normering, het examenwerk en de beoordelingslijsten). Een verzoek hiertoe dient uiterlijk twee weken na de datum waarop de kandidaat het examen of de toets heeft afgelegd, schriftelijk bij de administratie van EVM ingediend te zijn. In de mededeling over de uitslag van het examen zal melding worden gemaakt van dit recht.
 2. Telefonische inlichtingen betreffende de beoordeling van het examen worden niet verstrekt.
 3. De administratie van EVM bepaalt de datum en het tijdstip waarop de inzage door de kandidaat kan plaatsvinden. De kandidaat ontvangt een schriftelijke uitnodiging binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het verzoek.
 4. De kosten voor inzage van een examen, bedragen een door het bestuur van het EVM vast te stellen bedrag.
 5. De kosten voor de inzage dienen voorafgaand aan de inzage, aan EVM te zijn voldaan.

 

Organisatie van de inzage

 1. De kandidaat dient zich op de afgesproken datum en tijd te melden bij de administratie van EVM.
 2. De kandidaat krijgt van de administratie van het EVM het examenwerk, een overzicht met de juiste antwoorden bij het examen en de beoordeling uitgereikt.
 3. De inzage vindt plaats onder toezicht van een medewerker van EVM en duurt maximaal één uur.
 4. Een inzage met inhoudelijke behandeling van de vragen en antwoorden zal worden verzorgd door een deskundige die is aangewezen door het EVM. Deze inzage kan door de kandidaat aangevraagd worden voor maximaal 2 uur.
 5. Het is tijdens de inzage niet toegestaan examenmateriaal te kopiëren, over te schrijven, of op enigerlei wijze te dupliceren.
 6. Na de inzage worden de uitgereikte documenten weer ingenomen en gearchiveerd. Het is niet toegestaan om examenwerk, antwoorden of beoordelingen uit de inzage-lokaliteit mee te nemen.