Examens

Examen starterlicentie “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”

Algemene informatie

Examen
1 uur (30 meerkeuze vragen)
U krijgt alleen toegang tot het examen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs

Nascholingspunten
Niet van toepassing

Tarief
Zie tarievenlijst

 

Voorwaarden starterlicentie

Om in aanmerking te komen voor de starterlicentie “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” moet u (wettelijk gezien) aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u moet deelnemen aan de opleiding “Bestrijdingstechnicus Dierplagen en Houtrotverwekkende Schimmels” of daarvoor aangemeld zijn en binnen 6 maanden na aanvang van het toepassen van biociden starten met deze opleiding,
  • u moet uw werkzaamheden met betrekking tot het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen vastleggen in een logboek waarin tenminste aantekening wordt gemaakt van de plaats, de periode, de hoeveelheden gebruikte biociden en de toegepaste werkwijze of techniek,
  • u staat gedurende uw werkzaamheden onder leiding van een plaagdierbeheerser die minimaal 5 jaar beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” én:
  • u heeft dagelijks contact met uw coach,
  • u wordt minimaal 1 keer per 2 weken minimaal 2 uur begeleidt,
  • u verslag daarover doet in het logboek.

Aanmelden

Aanmeldformulier

U kunt hier een aanmeldformulier downloaden Dit formulier kunt u samen met de benodigde documenten opsturen
Aanmelden

Benodigde documenten

  • 1 recente pasfoto
  • Kopie geldig legitimatiebewijs (indien van toepassing beide zijden)
  • Kopie bewijs van vakbekwaamheid van de coach (minimaal 5 jaar gediplomeerd)

Examendata
Voor de examendata verzoeken wij u vriendelijk een mail te sturen naar info@evm.nl