Examens

Praktijkexamen “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”

Praktijkexamen

Wanneer het praktijkexamen met goed gevolg is afgelegd ontvangt u een certificaat. Dit geeft, samen met het certificaat van het theorie-examen, recht op het bewijs van vakbekwaamheid “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”. Dit diploma is 5 jaar geldig.

Algemene informatie

Examen

  • 70 minuten (2 praktijkopdrachten)
  • U krijgt alleen toegang tot het examen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs

Onderdelen

  • Knaagdieren
  • Bestrijding kruipende en/of vliegende insecten

 

Tarief en procedure

Aanmelden

Aanmeldformulier

U kunt hier een aanmeldformulier invullen
Aanmelden

Benodigde documenten

  • 1 pasfoto (recent)
  • Kopie geldig legitimatiebewijs (indien van toepassing beide zijden)

Examendata
Voor de examendata verzoeken wij u vriendelijk telefonisch contact met ons op te nemen of uw mail te sturen naar info@evm.nl