Examens

Praktijkexamen Bestrijdingstechnicus Dierplagen en Houtrotverwekkende Schimmels

Praktijkexamen

Wanneer het praktijkexamen met goed gevolg is afgelegd ontvangt u een certificaat. Dit geeft, samen met het certificaat van het theorie-examen, recht op het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”. Dit diploma is 5 jaar geldig.

Algemene informatie

Examen

  • 70 minuten (2 praktijkopdrachten)
  • U krijgt alleen toegang tot het examen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs

Onderdelen

  • Knaagdieren
  • Bestrijding kruipende en/of vliegende insecten

 

Tarieven

  • Praktijkexamen “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” € 565,00 (exclusief 21% BTW)
  • Herkansing praktijkexamen “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” € 565,00 (exclusief 21% BTW)

Aanmelden

Aanmeldformulier

U kunt hier een aanmeldformulier downloaden Dit formulier kunt u samen met de benodigde documenten opsturen
Aanmelden

Benodigde documenten

  • 1 pasfoto (recent)
  • Kopie geldig legitimatiebewijs (indien van toepassing beide zijden)
  • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Procedure
U kunt hier de procedure downloaden

Examendata
Voor de examendata verzoeken wij u vriendelijk telefonisch contact met ons op te nemen of uw mail te sturen naar info@evm.nl