Herexamen op onderdelen mogelijk

2021 - nieuwsbericht

Vanaf 1 sept 2021 herexamen op onderdelen mogelijk bij EVM

 

Visie EVM op een goed opgeleide professional

EVM staat voor het onafhankelijk examineren in de branche van de plaagdierbeheersing. Voor het bewijs van vakbekwaamheid dient de bestrijdingstechnicus een theorie- en praktijkexamen met goed gevolg af te leggen. Een belangrijk onderdeel in de plaagdierbeheersing is het Integrated Pest Management (IPM). Het theorie-examen heeft als doel om kennis en inzicht te toetsen. Hierbij gaat het om zowel de inhoud als de samenhang van de verschillende onderdelen van het examen. EVM staat niet toe om het examen in delen te maken. EVM biedt vanaf 1 september wel de mogelijkheid om herexamen te doen op één of twee categorieën.

 

Examen bestaat uit vijf categorieën

Het schriftelijke examen is verdeeld over 5 categorieën (in totaal 105 meerkeuze vragen):

  • Biologie: 15 vragen
  • Biociden: 15 vragen
  • IPM: 45 vragen
  • Arbeidsveiligheid: 15 vragen
  • Wetskennis: 15 vragen

De kandidaat slaagt voor het theorie-examen als voor alle onderdelen minimaal het cijfer 6 wordt behaald.

 

Gezakt op één of twee categorieën:

Met ingang van 1 september 2021 kan u bij het EVM een herexamen doen voor het gezakte onderdeel. Voorheen diende u het gehele examen te herkansen.

 

U bent gezakt op meer dan twee categorieën:

De visie van EVM is dat een plaagdierbeheerser zijn vakbekwaamheid aantoont door voor het gehele examen te slagen. Daarvoor dient u het gehele theorie-examen te herkansen wanneer u zakt op meer dan twee categorieën.

 

Geldigheid theorie-examen bij herexamen:

Het theorie-examen is 1 jaar geldig. U kunt pas in aanmerking komen voor het praktijkexamen als u geslaagd bent voor het theorie-examen.

Voor de geldigheid van het theorie-examen geldt de datum van uw eerste theorie-examen.

Bijvoorbeeld: 1 januari         Theorie-examen, gezakt op één categorie

1 februari       herexamen categorie, daarna geslaagd, dan is de geldigheid examen 1 jaar vanaf 1 januari.

 

Kosten:

Zie tarieven

 

Aanmelden herexamen:

U kunt via email contact opnemen met EVM: info@evm.nl.