Organisatie

Over EVM

In 1999 werd het bewijs van vakbekwaamheid “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”¬†verplicht gesteld. Iedereen die zich professioneel bezig houdt met de bestrijding van plaagdieren is sindsdien verplicht in het bezit te zijn van dit bewijs van vakbekwaamheid.

Hiervoor is het Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing (EVM) opgericht, het onafhankelijke exameninstituut in de branche van de plaagdierbeheersing. Door het toenmalig Ministerie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) is een licentie aan het EVM verstrekt. De Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) ziet toe op de kwaliteit van de door het EVM af te nemen theorie- en praktijkexamens.

Bestuur

Het bestuur van stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing bestaat uit de volgende leden:

G. (Geart) Benedictus

Voorzitter bestuur

R.A. (Roel) Coutinho

Algemeen bestuurslid

F.L.B. (Franck) Meijboom

Algemeen bestuurslid

Werkorganisatie

Dit zijn de mensen op kantoor: Petra Derks en Jolanda Rustenhoven.

(foto volgt nog)

Gerrianne Jansen

Directeur

Heeft u een vraag?

Neem contact op via info@evm.nl of bel 0317 424 882 of gebruik het contactformulier op de website.
Contactformulier

Commissie van Deskundigen

Door het bestuur van de stichting EVM is een Commissie van Deskundigen ingesteld, die onder toezicht van de stichting EVM, met inachtneming van het examenreglement, verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de examens. De Commissie van Deskundigen stelt voorschriften vast betreffende de wijze waarop de examens worden afgenomen.
De Commissie van Deskundigen bestaat uit een oneven aantal leden, die geselecteerd worden op basis van deskundigheid en onafhankelijkheid.

De Commissie van Deskundigen van stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing bestaat uit de volgende leden:

P.D. (Peter) Timmermans

Onafhankelijk lid - Commissie van Deskundigen

S.A. (Sara) Burt

Algemeen lid Commissie van Deskundigen

vacature KAD

Algemeen lid Commissie van Deskundigen

Harrie Heijmans

Algemeen lid Commissie van Deskundigen (start 2021)

Jan Nijman

Onafhankelijk lid - Commissie van Deskundigen (start 2021)

Raoul Dumont

Vergaderingen

Vergaderdata Commissie van Deskundigen

Vergaderdata 2023 Locatie
volgen zsm

Commissie van Beroep

Door het bestuur van de stichting EVM is een Commissie van Beroep ingesteld, die onder toezicht van de stichting EVM, verantwoordelijk is voor de behandeling van beroepsprocedures.

De Commissie van Beroep van stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing bestaat uit de volgende leden:

A.W.H. (Arno) Berg

Algemeen lid Commissie van Beroep

M. (Mark) Smits

Algemeen lid Commissie van Beroep