Stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing

Welkom op de website van EVM
Heeft u vanwege de Corona-crisis niet voldoende dagdelen kunnen behalen voor verlenging van uw bewijs van vakbekwaamheid? Vanuit IL&T wordt hiervoor - tot uiterlijk 1 mei 2021 - coulance betracht.

VRAGEN?
Neem u dan bij voorkeur via email contact met ons op: info@evm.nl. Telefonisch kan ook: 0317- 42 48 82. Door een beperktere kantoorbezetting zijn wij niet altijd even goed (telefonisch) bereikbaar. Wij doen ons best uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

is een volledig onafhankelijk instituut. Dit exameninstituut is in 1999 in het leven geroepen om de plaagdierbeheerser te examineren voor het wettelijk verplichte bewijs van vakbekwaamheid "beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen".
Meer over EVM