Stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing

GEEN EXAMENS tot 10 februari '21
In vervolg op de oproep van het kabinet om contacten en ontmoetingen zoveel mogelijk te beperken, hebben wij besloten tot 10 februari geen (fysieke) examens af te nemen. Het blijft nog wel mogelijk om nascholingstoetsen digitaal af te nemen.

Heeft u vanwege de Corona-crisis niet voldoende dagdelen kunnen behalen voor verlenging van uw bewijs van vakbekwaamheid? Vanuit IL&T wordt hiervoor tot nader bericht coulance betracht.

VRAGEN?
Neem u dan bij voorkeur via email contact met ons op: info@evm.nl. Telefonisch kan ook: 0317- 42 48 82. Door een beperktere kantoorbezetting zijn wij niet altijd even goed (telefonisch) bereikbaar. Wij doen ons best uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Onze excuses voor het eventuele ongemak en wij danken u voor uw begrip.

is een volledig onafhankelijk instituut. Dit exameninstituut is in 1999 in het leven geroepen om de plaagdierbeheerser te examineren voor het wettelijk verplichte bewijs van vakbekwaamheid "beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen".
Meer over EVM