Stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing

In verband met Pasen en krappe bezetting wegens ziekte is ons kantoor telefonisch niet bereikbaar vanaf donderdag 6 april t/m dinsdag 11 april. Vanaf woensdag 12 april zijn wij weer bereikbaar. Het kan zijn dat beantwoording van emails ook iets langer op zich laat wachten dan u van ons bent gewend.

Fijne Pasen.

Vragen?
Neemt u dan bij voorkeur via email contact met ons op: info@evm.nl. Telefonisch kan ook: 0317- 42 48 82. Door een beperktere kantoorbezetting zijn wij niet altijd even goed (telefonisch) bereikbaar. Wij doen ons best uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

is een volledig onafhankelijk instituut. Dit exameninstituut is in 1999 in het leven geroepen om de plaagdierbeheerser te examineren voor het wettelijk verplichte bewijs van vakbekwaamheid "beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen".
Lees hier het laatste nieuws