Stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing

Update m.b.t. Corona-crisis
Heeft u vanwege de Corona-crisis niet voldoende dagdelen kunnen behalen voor verlenging van uw bewijs van vakbekwaamheid? Vanuit IL&T wordt hiervoor tot nader bericht coulance betracht.

Wij adviseren u wel om uw voor verlenging benodigde nascholingsdagdelen alsnog zo spoedig mogelijk te behalen. Voor een kalender met nascholingen verwijzen we u naar uw opleider. Uiteraard houden wij ons bij de afname van toetsen en examens aan de RIVM-richtlijnen.

Heeft u vragen over onze examens, (digitale) nascholingstoetsen of de coulance-regeling? Neemt u dan contact met ons op. Dat kan via ons algemene telefoonnummer 0317- 42 48 82. Door een beperktere kantoorbezetting in deze tijd, kan het zijn dat we telefonisch niet altijd even goed bereikbaar zijn. U kunt uw vragen ook mailen naar info@evm.nl, wij zullen dan zo spoedig mogelijk reageren.

Onze excuses voor het eventuele ongemak en wij danken u voor uw begrip.

is een volledig onafhankelijk instituut. Dit exameninstituut is in 1999 in het leven geroepen om de plaagdierbeheerser te examineren voor het wettelijk verplichte bewijs van vakbekwaamheid "beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen".
Meer over EVM