Stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing

EVM zoekt versterking
De werkorganisatie van het EVM is gevestigd in Wageningen. Vanaf 1 juli 2021 zijn wij op zoek naar ondersteuning. Meer informatie vindt u op onze vacaturepagina.

VRAGEN?
Neemt u dan bij voorkeur via email contact met ons op: info@evm.nl. Telefonisch kan ook: 0317- 42 48 82. Door een beperktere kantoorbezetting zijn wij niet altijd even goed (telefonisch) bereikbaar. Wij doen ons best uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

is een volledig onafhankelijk instituut. Dit exameninstituut is in 1999 in het leven geroepen om de plaagdierbeheerser te examineren voor het wettelijk verplichte bewijs van vakbekwaamheid "beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen".
Meer over EVM