Stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing

Update m.b.t. Corona-crisis:
In verband met de Corona-crisis zijn tussen medio maart en eind april alle examens en toetsen op onze locatie in Wageningen opgeschort. Vanaf begin mei is het weer mogelijk om bij EVM theorie- en praktijk-examens af te nemen, waarbij we uiteraard de RIVM-richtlijnen in acht nemen. Daarnaast verwachten we dat het op korte termijn mogelijk is om EVM-nascholingstoetsen digitaal en op afstand af te nemen.

Heeft u vanwege de Corona-crisis niet voldoende dagdelen kunnen behalen voor verlenging van uw bewijs van vakbekwaamheid, of loopt de geldigheid van uw starterlicentie binnenkort af en u hebt nog geen examen kunnen doen vanwege de Corona-crisis? Vanuit IL&T is besloten om hiervoor tot nader bericht coulance te betrachten. Hier is vooralsnog géén einddatum aan gekoppeld.

Heeft u vragen over onze examens, (digitale) nascholingstoetsen of de coulance-regeling? Neemt u dan contact met ons op. Dat kan via ons algemene telefoonnummer 0317- 42 48 82. Door een beperktere kantoorbezetting in deze tijd, kan het zijn dat we telefonisch niet altijd even goed bereikbaar zijn. U kunt uw vragen ook mailen naar info@evm.nl, wij zullen dan zo spoedig mogelijk reageren. Onze excuses voor het eventuele ongemak en wij danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,
EVM

is een volledig onafhankelijk instituut. Dit exameninstituut is in 1999 in het leven geroepen om de plaagdierbeheerser te examineren voor het wettelijk verplichte bewijs van vakbekwaamheid "beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen".
Meer over EVM