Stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing

18 april 2023:
In een intentieverklaring zijn EVM, CPMV en Bureau Erkenningen overeengekomen om te werken aan één gezamenlijk plaagdierregister van personen en één gezamenlijk examendocument. Lees meer bij laatste nieuws.

Vragen?
Neemt u dan bij voorkeur via email contact met ons op: info@evm.nl. Telefonisch kan ook: 0317- 42 48 82. Door een beperktere kantoorbezetting zijn wij niet altijd even goed (telefonisch) bereikbaar. Wij doen ons best uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

is een volledig onafhankelijk instituut. Dit exameninstituut is in 1999 in het leven geroepen om de plaagdierbeheerser te examineren voor het wettelijk verplichte bewijs van vakbekwaamheid "beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen".
Lees hier het laatste nieuws