Eén register voor plaagdierbeheersers

Eén register voor plaagdierbeheersers

18 april 2023

Eén register voor plaagdierbeheersers

In de plaagdierbranche zijn drie registers aanwezig voor registratie van licentiehouders ondergebracht bij de Stichtingen EVM, CPMV en Bureau Erkenningen. Op verzoek van de branche en het ministerie van I&W zijn de besturen van de Stichtingen overeengekomen dat ze gaan werken vanuit één register, één examendocument en vanuit één organisatie, Stichting Groene Erkenningen.

In een intentieverklaring zijn EVM, CPMV en Bureau Erkenningen overeengekomen om te werken aan één gezamenlijk plaagdierregister van personen en één gezamenlijk examendocument. Geart Benedictus (voorzitter EVM) geeft aan dat de partijen in goed overleg tot de conclusie zijn gekomen dat, gezien de geringe omvang van de sector plaagdierbeheersing, het voor alle belanghebbenden effectiever en efficiënter is om vanuit één register en één examendocument te werken. Partijen hebben ingestemd met een samenwerking door het inrichten van een gezamenlijke werkorganisatie onder de verantwoordelijkheid van de naam Stichting Groene Erkenningen. Deze stichting is reeds onder de naam Bureau Erkenningen een Zelfstandig Bestuursorgaan. De drie partijen streven om de inrichting zoveel als mogelijk uiterlijk 1 juli 2023 te effectueren.

Vier ministeries werken gezamenlijk mee aan het project IPM knaagdierbeheersing, met als doel een duurzame en effectieve knaagdierbeheersing. Naar hun mening past deze intentieverklaring -om te komen tot één gezamenlijk plaagdierregister van personen en één gezamenlijk examendocument- bij deze doelstelling. Zij staan dan ook positief tegenover (het doel van) deze intentieverklaring en zijn bereid deze te faciliteren, elk binnen zijn taken en verantwoordelijkheden. Onderdeel daarvan kan zijn de voorbereiding van een aanpassing van regelgeving.